IT Risk Consultancy

Een IT Risk Consultant beoordeelt, controleert, en adviseert organisaties over IT-risico's, voert audits uit, formuleert aanbevelingen, bevordert compliance met normen en regelgeving, en verbetert IT-beveiliging en governance.

>> vacatures op het terrein van IT Risk Consultancy